Addcent motiverar och realiserar förändringar som skapar affärsvärde

Vi har ett resultatorienterat angreppssätt och paketerar våra leveranser utifrån konkreta mål och resultat.

 
Tar fram planen

Addcent identifierar prioriterade förändringar

En förutsättning för att kunna utveckla en verksamhet är att förstå verksamhetens behov.  Vi identifierar dem genom att belysa verksamhetens utmaningar kopplat till de affärsmål som finns. Ur detta definierar och prioriterar vi nödvändiga förändringsinitiativ. Resultatet blir en plan som beskriver välgrundade förändringar inom process, IT och organisation, steg för steg.

Förändrar

Addcent levererar värde kontinuerligt

En viktig grundprincip för oss är att alltid leverera ett konkret resultat. Därför genomför vi förändringar i små steg och följer upp dem löpande. Att anlita Addcent handlar om att du ska känna dig trygg med vad du som kund får, oavsett om det handlar om verksamhetsutveckling med hjälp av IT eller processförbättringar.

 
 
Best Practice

Addcent använder beprövade ramverk

Allt vi gör tar sin utgångspunkt i best practice. Analyserar vi en verksamhetsprocess utgår vi från vedertagna modeller. Tittar vi på hur en IT-lösning bör implementeras och nyttjas utgår vi alltid från standardfunktionalitet. Genomför vi en förändring har vi ett ramverk för själva genomförandet. Allt för att säkerställa att våra förändringar blir kostnadseffektiva och maximalt värdeskapande.

IT

Addcent nyttjar molnteknologi

I de fall en förändring innefattar IT-komponenter har vi gjort ett aktivt val att satsa på molnlösningar. Vi vet av erfarenhet att detta är kostnadseffektivt ur både ett realiserings- och förvaltningsperspektiv. Komplexiteten minskar i genomförandet och vi kan snabbt realisera de resultat vi eftersöker. En framgångsfaktor för såväl er som för oss.

 
 
Dedikerat team

Specialister som förstår både verksamhet och IT

Vi är måna om att Addcents samlade kompetens ska genomsyra varje leverans. För att säkerställa det har vi tydliga processer för kompetensöverföring mellan konsulter och kvalitetssäkring av leveranser. Vi är även medvetna om att varje förändring ytterst har en påverkan på en affärsverksamhet. Därför garanterar vi att en Addcent-konsult oberoende av roll alltid kombinerar hög specialistkompetens inom sin disciplin med hög grad av affärsförståelse.

 
Tar fram planen

Addcent identifierar prioriterade förändringar

En förutsättning för att kunna utveckla en verksamhet är att förstå verksamhetens behov.  Vi identifierar dem genom att belysa verksamhetens utmaningar kopplat till de affärsmål som finns. Ur detta definierar och prioriterar vi nödvändiga förändringsinitiativ. Resultatet blir en plan som beskriver välgrundade förändringar, steg för steg.

 
Förändrar

Addcent levererar värde kontinuerligt

En viktig grundprincip för oss är att alltid leverera ett konkret resultat. Därför genomför vi förändringar i små steg och följer upp dem löpande. Att anlita Addcent handlar om att du ska känna dig trygg med vad du som kund får, oavsett om det handlar om verksamhetsutveckling med hjälp av IT eller processförbättringar.

 
Best Practice

Addcent använder beprövade ramverk

Allt vi gör tar sin utgångspunkt i best practice. Analyserar vi en verksamhetsprocess utgår vi från vedertagna modeller. Tittar vi på hur en IT-lösning bör implementeras och nyttjas utgår vi alltid från standardfunktionalitet. Genomför vi en förändring har vi ett ramverk för själva genomförandet. Allt för att säkerställa att våra förändringar blir kostnadseffektiva och maximalt värdeskapande.

 
IT

Addcent nyttjar molnteknologi

I de fall en förändring innefattar IT-komponenter har vi gjort ett aktiv val att satsa på molnlösningar. Vi vet av erfarenhet att detta är kostnadseffektivt ur både ett realiserings- och förvaltningsperspektiv. Komplexiteten minskar i genomförandet och vi kan snabbt realisera de resultat vi eftersöker. En framgångsfaktor för såväl er som för oss.

 
Dedikerat team

Specialister som både förstår verksamhet och IT

Vi är måna om att Addcents samlade kompetens ska genomsyra varje leverans. För att säkerställa det har vi tydliga processer för kompetensöverföring mellan konsulter och kvalitetssäkring av leveranser. Vi är även medvetna om att varje förändring ytterst har en påverkan på en affärsverksamhet. Därför garanterar vi att en Addcent-konsult oberoende av roll alltid kombinerar hög specialistkompetens inom sin disciplin med hög grad av affärsförståelse.

Lär känna Addcent

Roland Lundblad
Arkitekt

Michael Burgess
Säljansvarig/Konsult

Johan Olsen
Managementkonsult