Sälj mer med rätt målbild och angreppssätt

Att förstå vad som ska uppnås är en förutsättning för att identifiera krav på processer och stödsystem. Följ vår guide och skapa förutsättningar för att öka försäljningen.

Jag vill veta mer
 
Marknad

Riktade budskap och relevant dialog

Marknad driver en relevant dialog med potentiella och existerande kunder genom riktade budskap över de mest effektiva kanalerna. Sammankopplade processer med tydliga överlämningspunkter mellan marknad och sälj möjliggör såväl gemensam strategisk planering som gemensam operationalisering, överläming och uppföljning. Sälj kan tack vare detta fokusera på rätt leads vid rätt tidpunkt och maximera effekten av sina kundkontakter.

Prospektering

Identifiera målkunden

Utgående säljarbete styrs på ett effektivt sätt med konkreta mål och välavgränsade målgrupper. Arbetet med säljkampanjer utvärderas och korrigeras löpande och slutresultatet jämförs mot andra kampanjer.
Genom definierade egenskaper på målkunder kan säljare såväl som säljledning göra djuplodande analyser av existerande och potentiella kunder och vaska fram nya säljöppningar.

 
 
Säljprocess

Skapa förståelse och agera

Med hjälp av ett systemstöd skräddarsytt för säljprocessen hjälps säljarna framåt och får rätt verktyg presenterat i rätt läge. Detta maximerar strukturen i säljarbetet och vinstsannolikheten. Samarbeten drivna av affärsmöjligheter drivs på samma ställe som övrigt arbete vilket möjliggör struktur och spårbarhet. Nästa affär kommer kunna dra lärdom av det som utvecklas genom att systemstödet identifierar liknande affärer och presenterar dessa.

Säljstyrning

Tillgång till intelligens

Säljstyrning utgår direkt från affärsläget och skapar inget merarbete eller överflödig administration för säljarna. Säljledningen har en flora av analyser till sitt förfogande för att säkerställa en välmående säljpipeline och prognoser för måluppfyllnad ned på individnivå. Säljledningen får genom detta ett solitt underlag att använda i coachning av säljarna.

 
 
Marknad

Riktade budskap och relevant dialog

Marknad driver en relevant dialog med potentiella och existerande kunder genom riktade budskap över de mest effektiva kanalerna. Sammankopplade processer med tydliga överlämningspunkter mellan marknad och sälj möjliggör såväl gemensam strategisk planering som gemensam operationalisering, överläming och uppföljning. Sälj kan tack vare detta fokusera på rätt leads vid rätt tidpunkt och maximera effekten av sina kundkontakter.

 
Prospektering

Identifiera målkunden

Utgående säljarbete styrs på ett effektivt sätt med konkreta mål och välavgränsade målgrupper. Arbetet med säljkampanjer utvärderas och korrigeras löpande och slutresultatet jämförs mot andra kampanjer.
Genom definierade egenskaper på målkunder kan säljare såväl som säljledning göra djuplodande analyser av existerande och potentiella kunder och vaska fram nya säljöppningar.

 
Säljprocess

Skapa förståelse och agera

Med hjälp av ett systemstöd skräddarsytt för säljprocessen hjälps säljarna framåt och får rätt verktyg presenterat i rätt läge, detta maximerar strukturen i säljarbetet och vinstsannolikheten. Samarbeten drivna av affärsmöjligheter drivs på samma ställe som övrigt arbete vilket möjliggör struktur och spårbarhet. Nästa affär kommer kunna dra lärdom av det som utvecklas genom att systemstödet identifierar liknande affärer och presenterar dessa.

 
Säljstyrning

Tillgång till intelligens

Säljstyrning utgår direkt från affärer utan merarbete eller överflödig administration för säljarna. Säljledningen har en flora av analyser till sitt förfogande för att säkerställa en välmående säljpipeline och prognoser för måluppfyllnad ned på individnivå. Säljledningen får genom detta ett solitt underlag att använda i coachning av säljarna.

Vill ni ha hjälp att komma vidare?


Michael Burgess
Säljansvarig/Konsult
Tel: +46 73 558 39 55

Vill ni ha hjälp att komma vidare?

Michael Burgess
Säljansvarig/Konsult
Tel: +46 73 558 39 55