4 trender i praktiken – del 1

I detta White paper presenterar vi två av de hetaste trenderna inom kundservice just nu. Det handlar om hur vi lär oss utnyttja kunskapsdatabaser i ett proaktivt syfte samt mobilitet för bättre service 

Share this Post

Gartner estimerar att 10% av dagens internetanvändare skulle föredra mobil kundservice. Denna siffra förväntas växa kraftigt till 60% under 2015.

Mot bakgrund av detta är det inte konstigt att många företag börjar skapa en sammanhängande kundupplevelse i det mobila mediet genom hela kundvården – marknad, sälj och kundservice. Företag kommer i allt större utsträckning erbjuda funktionalitet som ger värde till kunden i en mobil miljö och som är anpassad för den mobila upplevelsen. Vill ni hänga med på detta tåg, rekommenderar vi att ni börjar med att läsa detta.

“Mobilitet i första rummet”

En annan viktig trend är nyttjandet av kundskapsdatabaser för att lösa kundens ärenden. Det här är inget nytt i sig, och många kundtjänstorganisationer nyttjar detta redan idag. Agenter stöttas i de interna processerna med material i form av t.ex. faq:er som publiceras på webben och i portaler för kunden.

Den stora förändringen som nu sker är att fler anammar ett mer proaktivt angreppsätt. Traditionellt har content skapats av företagen utifrån kundens problem, men numera blir det allt vanligare att se till kundens behov och skapa content som är av mer informativ och läromässig karaktär. Läs mer om hur detta blir verklighet hos er.

Michael Burgess
Säljansvarig/Konsult
Tel:
+46 73 558 39 55