Pipeline Management

Bli bättre på att förutspå framtiden och jobba aktivt med pipeline management för att stänga fler affärer. I detta white paper genomlyser vi området, tittar på de vanligaste utmaningarna och ger vår bild av hur man på ett strukturerat och lättillgängligt sätt angriper ämnet. 

Share this Post

För små som stora bolag är det viktigt att säkerställa ett kontinuerligt inflöde av intäkter. För stora börsnoterade bolag kan minsta avvikelse från marknadens förväntat resultat leda till att miljarder i börsvärde utplånas på en dag. För mindre bolag med mindre marginaler är det skillnaden mellan att kunna betala sina löner och fakturor eller hamna på obestånd. Trots detta saknar idag många företag möjlighet att förstå vad deras pipeline faktiskt innehåller och hur framtiden ser ut.

“En pipelinemodell måste utgå från säljprocessen”

I detta White Paper går vi igenom enkla lösningar på de vanligaste utmaningarna kopplade till pipeline Management. Följer ni dem lovar vi att ni förutsättningarna att förutspå framtiden ökar dramatiskt och att ni på sikt kommer stänga betydligt fler affärer.

Michael Burgess
Säljansvarig/Konsult
Tel:
+46 73 558 39 55Se filmen som visar hur ni skapar förutsättningar för ökad försäljning

“Addelle visar vägen” är en filmserie som visar hur ni ökar värdet av era affärsrelationer

Se filmen

Se filmen som visar hur ni skapar förutsättningar för ökad försäljning

“Addelle visar vägen” är en filmserie som visar hur ni ökar värdet av era affärsrelationer

Se filmen