Vägen till ökad försäljning

Skapar planen som definierar och prioriterar förändringsbehov utifrån affärsvärde och komplexitet


 

Share this Post

En lyckad förändringsresa baseras på en plan som beskriver nödvändiga förändringar för att uppnå specifika verksamhetsmål. För att säkerställa att förändringsresan blir både kostnadseffektiv och smidig, är det dessutom viktigt att aktiviteterna är prioriterade.

“Vi säkerställer att verksamheten investerar i de förändringar som ger största möjliga värde”

För att utveckla er försäljning och definiera effektiva processer och modeller applicerar Addcent ett beprövat ramverk för verksamhetsanalys i våra projekt. Vi kartlägger de mest kritiska utmaningarna och de konsekvenser dessa får på kundrelationen och operationella kostnader. Utifrån era verksamhetsmål identifierar vi ett önskat läge och applicerar vår best practice inom området för att identifiera nödvändiga förbättringar. Detta omfattar både förändringar av verksamhetens arbetssätt och det underliggande IT stödet. Prioritering av förbättringar görs sedan utifrån det affärsvärde de medför.

Med denna information lägger vi ut planen som beskriver införandet med hänsyn tagen till förutsättningarna i just er verksamhet. På så vis säkerställer vi att verksamheten investerar i de förändringar som ger störst nytta och att införandet kan göras på ett optimalt sätt.

Michael Burgess
Säljansvarig/Konsult
Tel:
+46 73 558 39 55

Ta kontakt