Proaktiv verksamhetsstyrning

Ögat mot omvärlden och den egna organisationen

Jag vill veta mer
 

Share this Post

Det enda vi vet med säkerhet är att varje påbörjat förändringsinitiativ kommer följas av flera. Det är inte bara en föränderlig omvärld som driver detta behov utan också det faktum att förändring får oss att upptäcka nya problem och möjligheter.

“Säkerställ att varje förändring ger ett positivt momentum och leder till fler lyckade förändringar”

Vi ser därför ett avslutat projekt som ett avstamp för en långsiktig förändring. Detta arbete innefattar både att fånga upp nya behov som uppkommer samt att vara en proaktiv kraft för att driva fortsatt utveckling. Vi vet också av erfarenhet att det kan vara svårt för organisationer att själva hinna med detta arbete. Oftast går all energi åt att få en stabilitet i verksamheten, varför många av de förbättringsförslag som uppkommer tappas bort på vägen. Det kan också vara svårt att i det kaos som ofta uppstår prioritera mellan alla tankar och idéer som framförs. Här tappar många organisationer fart, och flertalet av de positiva effekter som kan följa av en förändring förloras när nya möjligheter inte tas till vara på.

Addcent har en modell för att hantera dessa situationer vilken säkerställer att varje avslutat initiativ blir början på en ny. Konkret innebär det att vi hjälper er att:

  • Fånga upp förbättringsinitiativ
  • Prioritera initiativ utifrån affärsvärde
  • Utifrån prioriterade initiativ initiera och driva igenom nya förändringar på ett kostnadseffektivt sätt

Vi kommer även i proaktivt syfte:

  • Vara er kanal mot omvärlden för att fånga upp nya trender.
  • Monitorera verksamheten för att kunna föreslå nödvändiga förändringar.
  • Säkerställa att verksamheten jobbar utifrån de modeller som definierats och att effekterna uppnås.

 

Michael Burgess
Säljansvarig/Konsult
Tel:
+46 73 558 39 55

Ta kontakt