Högpresterande individer

Säkerställ ökad effektivitet och produktivitet genom att alla i organisationen gör rätt saker

Jag vill veta mer
 

Share this Post

Att ha en tydlig strategi och målbild som sedan är tänkt att exekveras i väldefinierade verksamhetsprocesser är ett fundament för att kunna leverera ett konkret värde till kunden. Det är emellertid inte tillräckligt för att säkerställa att vi faktiskt lyckas leverera det eftersökta värdet.

“Vi säkerställer att verksamheten når önskade effekter”

Det vi ofta ser brister är själva utförandet, en organisation där alla inte gör de saker som krävs för att nå målet. Resultatet blir ineffektiva processer och organisationer där kostnader ackumuleras i onödan och där det levererade värdet till kunden blir lidande.

Addcent har ett ramverk för att addressera delar av denna problematik. Målet är att skapa högeffektiva och produktiva verksamheter genom att fokusera på alla de individer som är med i den värdeskapande processen mot kund. Slutmålet är att alla inblandade ska ha förutsättningar att ta rätt beslut, och göra rätt saker i varje enskilt tillfälle.

Ramverket kallar vi ”den magiska triangeln” och fångar de tre delar som vi ser är avgörande för att en individ ska lyckas med sitt arbete.

  • Varje medarbetare måste förstå syftet och värdet med varje enskild uppgift
  • Varje medarbetare måste förstå hur de praktiskt utför uppgiften
  • Hanteringen av arbetsuppgiften måste vara enkel, allt ifrån användande av stödsystem till manuella uppgifter.

Vi gör först en utvärdering av processen map på ovan perspektiv. Därefter tar vi fram en handlingsplan som syftar till att säkerställa att ovan perspektiv uppfylls för den specifika processen. Handlingsplanen kan omfatta exempelvis:

  • Utbildningsinsatser kopplade till verksamhetsmodeller
  • Utbildningsinsatser relaterade till hur olika aktiviteter ska utföras, tex hur ett stödsystem ska användas
  • Processförändringar, både i verksamhets- och systemprocesser

Resultatet blir en verksamhet som kan dra nytta av verksamhets- och IT-förändringar som genomförts och på riktigt uppnå de effekter önskats i strävan att leverera ett högre värde till kunden.

Henrik Knutsson
VD
Tel: +46 8-508 50 000

Ta kontakt

Relaterade Tjänster