Effektiva processer för bättre målstyrning

Eliminera icke-värdeskapande aktiviteter och säkerställ att organisationen fokuserar på rätt saker

Jag vill veta mer
 

Share this Post

Att fokusera på det som skapar värde är en förutsättning för att kunna nå sina mål på det mest kostnadseffektiva sättet. Addcent fokuserar på de mest kritiska affärsprocesserna och tar fram en åtgärdsplan för hur ni kan säkerställa att ni gör rätt saker på bästa möjliga sätt. I detta ligger att både se till så att processerna är utformade i linje med era mål och strategier, samtidigt som att alla involverade har en förståelse för deras bidrag till måluppfyllnaden.

“Vi säkerställer att organisationen gör rätt saker på det mest optimala sättet”

För att processerna ska bli effektiva är vi noga med att alltid se dem i sitt sammanhang. En effektiv process drivs av olika styrmekanismer och har tydliga KPI:er för att mäta dess prestanda. Informationsbehovet finns tydligt definierat och gränssnitten mellan stöd- och delprocesser säkerställer att både produktivitet effektivitet aldrig förloras i eventuella överlämningar mellan delar i organisationen. Organisationen är också utformad för att stödja processen med avseende på roller och ansvar.

Addcent har ett ramverk för att säkerställa dessa dimensioner och resultatet blir en högpresterande organisation där värdet till kunden maximeras.

Henrik Knutsson
VD
Tel: +46 8-508 50 000

Ta kontakt

Relaterade Tjänster