Proaktiv verksamhetssupport för bättre kundservice

Ögat mot organisationen, kunderna och omvärlden

Jag vill veta mer
 

Share this Post

Det enda vi vet med säkerhet är att varje påbörjat förändringsinitiativ kommer följas av flera. Det är inte bara en föränderlig omvärld som driver detta behov utan också det faktum att förändring får oss att upptäcka nya problem och möjligheter.

“Säkerställ att varje förändring ger ett positivt momentum och leder till fler lyckade förändringar”

Vi brukar därför se ett avslutat projekt som ett avstamp för en långsiktig förändring. I detta ligger att både fånga upp nya behov som uppkommer som att vara en proaktiv kraft för att fortsätta utvecklas. Vi vet också av erfarenhet att det kan vara svårt för organisationer att själva hinna med detta arbete. Oftast går all energi åt att få en stabilitet i verksamheten , varför många av de förbättringsförslag som uppkommer tappas bort på vägen. Likväl kan det vara svårt i det kaos som ofta uppstår prioritera mellan alla tankar och idéer som framförs. Här tappar många organisationer fart, och flertalet av de positiva effekter som kan följa av en förändring förloras när nya möjligheter inte tas till vara på.

Vi på Addcent har en modell för att hantera dessa situationer vilken säkerställer att varje avslutat initiativ blir början på en. Konkret innebär det att vi hjälper er med att:

  • Fånga upp förbättringsinitiativ
  • Prioritera initiativ utifrån affärsvärde
  • Utifrån prioriterade initiativ initiera och driva igenom nya förändringar på ett kostnadseffektivt sätt

Vi kommer även i proaktivt syfte:

  • Vara er kanal mot omvärlden för att fånga upp nya trender
  • Monitorera verksamheten för att kunna föreslå nödvändiga förändringar

Henrik Knutsson
VD
Tel: +46 8-508 50 000

Ta kontakt