Maximera värdet av befintliga investeringar

Blev det inte som ni hade tänkt er. Låt Addcent hjälpa er på rätt spår igen


 

Share this Post

Har ni nyligen genomfört en omfattande förändring och etablerat nya processer, ny organisation och kanske även infört nya systemstöd? Står ni nu i ett läge där upplevelsen är att potentialen inte har uppnåtts till fullo?
.

Ladda ned vårt Faktablad och läs mer om hur ni går tillväga för att realisera effekterna

Säger medarbetarna saker som:

  • Det är inte tydligt för mig varför vi gör en förändring
  • Jag har inte förstått mitt (eller andras) nya ansvar i och med förändringen
  • Jag tycker inte att mitt arbete har förenklats eller har blivit effektivare
  • Vi har fått ett till rapporteringssystem, inte ett stöd för mina arbetsuppgifter

Addcent har tagit fram ett ramverk för att adressera denna problematik och säkerställa att effekterna uppnås. Genom att följa detta kommer ni att:

  • Öka takten i förändringsresan: Relatera förändringsinitiativet till de övergripande affärsmålenoch visa hur det nya arbetssättet stödjer detta
  • Förtydliga arbetssätten:  Kommunicera förändringar löpande och skapa konkreta guider och utbildningar sombeskriver HUR arbetssätten fungerar och SYFTET med dem – vad är värdet för individen
  • Anpassa IT stödet: Identifiera och inför enkla förändringar som underlättar medarbetarens vardag. Etablera nyckeltal som premierar ett korrekt arbetssätt, utan att skapa administration. Säkerställ coachning med stöd av systemet och låt ledarna katalysera förändringen.

Ladda ned vårt faktablad och läs mer om vilka aktiviteter vi rekommenderar för att genomföra en Boost.

Henrik Knutsson
VD
Tel: +46 8-508 50 000

Ta kontakt