Filmer som visar hur ni skapar affärsvärde

Följ med Addelle och se hur Addcent genomför förändringsresor med målet ökad försäljning, nöjdare kunder och effektivare organisationer

Ta kontakt

Filmer som visar hur ni skapar affärsvärde

Följ med Addelle och se hur Addcent genomför förändringsresor med målet ökad försäljning, nöjdare kunder och effektivare organisationer

Ta kontakt

Här publicerar vi korta filmer som berättar historier om organisationer som genomgått omfattande förändringsresor. Bli inspirerad av de möjligheter som finns och ta del av lärdomar kring hur initiativen blir både tids- och kostnadseffektiva, värdeskapande och inte minst omtyckta av medarbetarna.


Addelle visar vägen

Addelle träffar Peter, VD för Winnit AB, på en mässa. Peter beskriver deras utmaningar inom sälj, leverans och kundservice. Addelle känner igen dem och tar fram ett övergripande förslag för Peter.

Addelle träffar sin f.d. kollega Clara. Hon har blivit VD för Cre8 och styrelsen har satt ett utmanande intäktsmål för året. Addelle hjälper Clara och tar fram en plan för att identifiera nödvändiga åtgärder för att nå målet.

Nya sammanhängande processer och ett nytt CRM-system har införts hos Cre8. Nu gäller det att få verksamheten att jobba på ett nytt sätt. Addelle visar hur det ska gå till och fortsätter förändringsresan mot resultatmålet.