Johan Olsen
Managementkonsult

Johan Olsen

Managementkonsult med fokus på att skapa operationell effektivitet i sälj- och kundserviceorganisationer

Johan har dryga 10-års erfarenhet som konsult inom CRM-domänen och driver analyser och transformationsprojekt i syfte att öka den operationella effektiviteten i sälj och kundserviceorganisationer. Johan har bred förståelse för sälj- och kundserviceprocesser och utvecklar och implementerar modeller för att öka företags försäljning och sänka operationella kostnader. Johan har även varit med och utvecklat Addcents ramverk för verksamhetsanalys vilket syftar till identifiera och definiera operationellt effektiva affärsmodeller. Utgångspunkten är att säkerställa att verksamheten utvecklas i enlighet med gällande strategi och affärsmål map på målkunder, erbjudanden, styrning, processer, organisation och IT.
Johan har branscherfarenhet inom primärt telekom, logistik, livsmedel, bank och försäkring samt offentlig sektor.

På fritiden spelar Johan ståbas i ett hobbyband samt ägnar sig åt improvisationsteater. Han trivs även med att träna och har sedan barnsben spelat tennis och golf.

Johan Olsen
Konsult
Tel: +46 70 309 81 93

Johan Olsen

Verksamhetskonsult med applikationsexpertis

Johan är en verksamhetskonsult med djup applikationsexpertis inom Salesforce.com och drygt 10-års erfarenhet av CRM-implementationer. Under dessa år har Johan haft flertalet ledande roller i både förstudier, komplexa implementationsprojekt samt förvaltningsuppdrag. Johan har god förståelse för hela projektlivscykeln och innehar ofta roller kopplade till projektledning, verksamhetsanalys samt kravställning.

Johan har bred förståelse för affärsprocesser och har branscherfarenhet inom primärt telekom, logistik, livsmedel, bank och försäkring samt offentlig sektor. Johan är van att arbeta både med IT samt affärsverksamhet och kombinerar tekniskt kunnande med affärsförståelse.

På fritiden spelar Johan ståbas i ett hobbyband samt ägnar sig åt improvisationsteater. Han trivs även med att träna och har sedan barnsben spelat tennis och golf.