Vi vill hjälpa dig att hitta rätt väg framåt

Här kommer vi löpande publicera nya artiklar och white papers. Vi kommer fokusera på vanliga utmaningar inom kundhantering och ge vår syn på hur de kan hanteras.

Läs om hur vi hanterar utmaningarna vid digital transformation i vår artikelserie
”Digitaliseringens utmaningar ur tre olika perspektiv”

Del 1: Strategi                  
Del 2: Genomförande     
Del 3: Effekthemtagning

Se även filmerna som visar hur ni utvecklar er verksamhet

Följ med Addelle och se hur Addcent genomför förändringsresor med målet ökad försäljning, nöjdare kunder och effektivare organisationer

Se filmerna