Med rätt angreppssätt finns alla möjligheter att sälja mer.

Bli en del av oss –
ett entreprenörsteam i framkant

Vi är ett team bestående av drivna konsulter med en hög ambitionsnivå som ställer krav både på sig själva och på sin omgivning.

En förutsättning för att alla ska kunna leverera utifrån sin maximala kapacitet är att alla trivs och fylls av energi på jobbet. För oss på Addcent är det därför viktigt med en öppenhjärtlig och involverande företagskultur och vi arbetar aktivt för att alla ska känna att de har en stark bolagstillhörighet. Det innebär att det är en självklarhet för oss att satsa på en jämställd arbetsplats där alla trivs och ges förutsättningar att utvecklas och leverera hög kvalitet.

Vi letar efter