Med rätt målbild finns alla möjligheter att uppnå operational excellence

Maximera potentialen i er verksamhet och utnyttja interna resurser och stödsystem optimalt för ökad konkurrenskraft.

Jag vill veta mer
 
Utgångspunkten

Kunden i centrum

Allting handlar i slutändan om att leverera värde till kunden, och göra det bättre än sina konkurrenter. En viktig grundpelare för att uppnå detta är att optimera verksamheten så att varje del bidrar till att öka värdet på slutprodukten. I ett processperspektiv innebär det att värdet som byggs upp i processerna är synliga för alla och det är tydligt vad kunden får. Vi kallar det process- och organisationsoptimering för att förverkliga strategier.

Vad som krävs

Att göra rätt saker vid varje enskilt tillfälle

För att lyckas med detta är det viktigt att varje medarbetare förstår vad som är avgörande för att processen ska vara framgångsrik. Lika viktigt är det att varje medarbetare agerar proaktivt för att säkerställa att processflödet aldrig fallerar. I den bästa av världar jobbar alla mot samma mål och vet vad som krävs för att nå målet både snabbt och effektivt.

 
 
Verktygslådan

Ramverk som skapar möjligheter

Företag som lyckas väl i sin strävan att uppnå operational excellence har ofta implementerat ett ramverk för att driva och exekvera sina strategier. Det handlar om allt från att skapa förutsättningar för att uppnå effektiva organisationer och processer, målriktad verksamhetsstyrning, till att ha högpresterande team. Förändring ska inte vara något stör verksamheten utan utvecklar den.

Slutresultatet

Utökad konkurrenskraft

Den interna effektiviteten och produktiviteten ökar samtidigt som kostnaderna sjunker. Samtidigt jublar både medarbetare, aktieägare och inte minst kunder. Värdekedjan är optimerad och det finns även en beredskap för att kunna uppnå varaktig affärsnytta i en ständigt föränderlig omvärld.

 
 
Utgångspunkten

Kunden i centrum

Allting handlar i slutändan om att leverera värde till kunden, och göra det bättre än sina konkurrenter. En viktig grundpelare för att uppnå detta är att optimera verksamheten så att varje del bidrar till att öka värdet på slutprodukten. I ett processperspektiv innebär det att värdet som byggs upp i processerna är synliga för alla och det är tydligt vad kunden får. Vi kallar det process- och organisationsoptimering för att förverkliga strategier

 
Vad som krävs

Att göra rätt saker vid varje enskilt tillfälle

För att lyckas med detta är det viktigt att varje medarbetare förstår vad som är avgörande för att processen ska vara framgångsrik. Lika viktigt är det att varje medarbetare agerar proaktivt för att säkerställa att processflödet aldrig fallerar. I den bästa av världar jobbar alla mot samma mål och vet vad som krävs för att nå målet både snabbt och effektivt.

 
Verktygslådan

Ramverk som skapar möjligheter

Företag som lyckas väl i sin strävan att uppnå operational excellence har ofta implementerat ett ramverk för att driva och exekvera sina strategier. Det handlar om allt från att skapa förutsättningar för att uppnå effektiva organisationer och processer, målriktad verksamhetsstyrning, till att ha högpresterande team. Förändring ska inte vara något stör verksamheten utan utvecklar den.

 
Slutresultatet

Utökad konkurrenskraft

Den interna effektiviteten och produktiviteten ökar samtidigt som kostnaderna sjunker. Samtidigt jublar både medarbetare, aktieägare och inte minst kunder. Värdekedjan är optimerad och det finns även en beredskap för att kunna uppnå varaktig affärsnytta i en ständigt föränderlig omvärld. .

Vill ni ha hjälp att komma vidare?


Henrik Knutsson
VD
Tel: +46 8-508 50 000

Vill ni ha hjälp att komma vidare?

Henrik Knutsson
VD
Tel: +46 72 301 86 52