Med rätt målbild finns alla möjligheter att få nöjda och lojala kunder

Att förstå vad som ska uppnås är en förutsättning för att identifiera krav på processer och stödsystem. Följ vår guide och skapa förutsättningar för utveckla interaktionen med kunderna.

Jag vill veta mer
 
Omnikanal

En enhetlig kunddialog

Kundresan optimeras och blir enhetlig i alla interaktioner och kanaler. Det är kunden som bestämmer hur och när interaktionen ska ske och kundens förväntan på interaktionen uppfylls. Kunden blir också i sig en kanal för att möta andra kunder och sprida ett positivt och värdeskapande budskap.

Proaktivitet

Utveckla kunden

Istället för att huvudsakligen försöka lösa kundens direkta problem vänds perspektivet till att försöka utveckla kunden. Fokus läggs på att bistå med information som är av mer läromässig karaktär. Traditionella kunskapsdatabaser kompletteras även med information som bygger på kundens egna dialoger i sociala medier.

 
 
Operationell effektivitet

Balansera servicenivåer och kostnader

Det finns en balans mellan omnikanal strategi, operationell effektivitet och vad som skapar affärsvärde. Förhållandet mellan servicenivå och supportkostnader är medvetet definierat utifrån parametrar såsom tex kund och produktgrupper. Processer och IT-stöd är även optimerade utifrån den önskade nivån och skapar en bas för en kostnadseffektiv kundservice.

Samlad kundbild

Värdeskapande dialog

Alla i organisationen har tillgång till en samlad kundbild bestående av både kundens åtagande, företagets samlade dialog samt extern information om vad som händer i kundens värld. Oavsett i vilken kanal dialogen med kunden förs finns möjlighet att ge kunden samma svar. I varje interaktion finns möjlighet till en värdeskapande dialog och kunden upplever att han eller hon står i centrum.

 
 
Omnikanal

En enhetlig kunddialog

Kundresan optimeras och blir enhetlig i alla interaktioner och kanaler. Det är kunden som bestämmer hur och när interaktionen ska ske och kundens förväntan på interaktionen uppfylls. Kunden blir också i sig en kanal för att möta andra kunder och sprida ett positivt och värdeskapande budskap.

 
Proaktivitet

Utveckla kunden

Istället för att huvudsakligen försöka lösa kundens direkta problem vänds perspektivet till att försöka utveckla kunden. Fokus läggs på att bistå med information som är av mer läromässig karaktär. Traditionella kunskapsdatabaser kompletteras även med information som bygger på kundens egna dialoger i sociala medier.

 
Operationell effektivitet

Balansera servicenivåer och kostnader

Det finns en balans mellan omnikanal strategi, operationell effektivitet och vad som skapar affärsvärde. Förhållandet mellan servicenivå och supportkostnader är medvetet definierat utifrån parametrar såsom tex kund och produktgrupper. Processer och IT-stöd är även optimerade utifrån den önskade nivån och skapar en bas för en kostnadseffektiv kundservice.

 
Samlad kundbild

Värdeskapande dialog

Alla i organisationen har tillgång till en samlad kundbild bestående av både kundens åtagande, företagets samlade dialog samt extern information om vad som händer i kundens värld. Oavsett i vilken kanal dialogen med kunden förs finns möjlighet att ge kunden samma svar. I varje interaktion finns möjlighet till en värdeskapande dialog och kunden upplever att han eller hon står i centrum.

Vill ni ha hjälp att komma vidare?


Henrik Knutsson
VD
Tel: +46 8-508 50 000

Vill ni ha hjälp att komma vidare?

Henrik Knutsson
VD
Tel: +46 72 301 86 52